Wanneer kan een huurconflict een gerechtelijk dossier worden?

Jong koppel houdt huurcontract vast en zoekt op een laptop informatie over huurgeschillen op

Tekst door: Sadri Ellouze en Sandra Broché, Advocaten CEW & Partners

Tussen een huurder en verhuurder kan er wel eens een geschil ontstaan. Soms wordt een conflict in onderling akkoord opgelost. Als dit niet kan, dan komt de vrederechter in beeld om het geschil op te lossen, of via een conciliatie procedure of via een contentieuze procedure. Wat moet je hierover weten?

Een vrederechter is bevoegd om betwistingen van een huurovereenkomst op te lossen. Meer concreet komt een vrederechter tussenbeide als het conflict aan minstens één van deze voorwaarden voldoet:

  1. Het conflict moet betrekking hebben op de huur van een gebouw.
  2. Het geschil moet het gevolg zijn van een contractuele relatie tussen verhuurder en huurder.
  3. De oorzaak van het conflict moet te wijten zijn aan de ondertekening, interpretatie of (niet-)uitvoering van de huurovereenkomst.

Het bedrag waarover het conflict gaat of de aard van de overeenkomst spelen hierbij geen rol.

 

Hou rekening met de plaats van het huurpand

De plaats van het onroerend goed bepaalt welke vrederechter bevoegd is om een geschil te behandelen. Elke vrederechter heeft immers een specifieke territoriale bevoegdheid. Met andere woorden: een rechter in Brugge kan geen oordeel vellen over een huurconflict in Hasselt.

 

Let op met verjaringstermijnen

Ook tijd speelt een rol in een gerechtelijk dossier. Zo hou je bij huurconflicten best rekening met volgende verjaringstermijnen:

  • 5 jaar voor huurachterstanden, schulden voor watervoorziening, gas, elektriciteit of téléfonie en schulden i.v.m. gemeenschappelijke lasten bij mede-eigendom van een gebouw
  • 1 jaar als een verhuurder de betaling eist van een bedrag dat verband houdt met de indexering van de huurprijs
  • Vanaf het aanvraag via aangetekende brief van de terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen.

Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

Vermijd huurconflicten door een duidelijk en waterdicht huurcontract te gebruiken. Immoweb Docs biedt je een modelovereenkomst aan: opgesteld door gespecialiseerde advocaten, conform alle gewestelijke bepalingen en helemaal gratis.

Wat je ook kan interesseren: