Verzekeringen

De verhuurder kan meerdere types verzekeringspolissen afsluiten. Bijvoorbeeld een brandverzekering met afstand van verhaal tegen de huurder. Om zich te beschermen tegen in gebreke blijvende huurders kan hij ook een verzekering tegen onbetaalde huur of een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. 

De huurder wordt op zijn beurt door de medecontractant-verhuurder uitgenodigd om een speciale verzekeringspolis voor huurders af te sluiten. Deze polis moet de huurrisico’s dekken en de nadelige gevolgen voortvloeiend uit de schade die de huurder kan veroorzaken aan het gehuurde goed en waarvoor de huurder verantwoordelijk is.