Registratie van het huurcontract

Elke akte (huurovereenkomst, overeenkomst van huuroverdracht en onderhuur van in België gevestigde gebouwen of delen van gebouwen die uitsluitend bestemd zijn om een gezin of een alleenstaande persoon te huisvesten), moet geregistreerd worden. De verhuurder is exclusief verantwoordelijk voor de registratie van de huurovereenkomst (en deze verplichting is nooit ten laste van de huurder).