Teruggave van een pand op het einde van de huurovereenkomst

Huurster geeft de huissleutels terug aan de huisbazin

Op het einde van een huurovereenkomst moet de huurder het gehuurde pand teruggeven aan de verhuurder. Dit zorgt soms voor verhitte discussies, omdat het niet altijd duidelijk is welke spelregels van toepassing zijn. Want wat als de huurder verbouwingswerken deed? Wat bij aanplantingen in de tuin?

Huurders willen in een veilige en comfortabele woning wonen. En dus het is soms onvermijdelijk dat ze (kleine) aanpassingswerken of renovaties uitvoeren. Maar welke gevolgen heeft dit op het einde van de huurovereenkomst, als de huurder het pand moet teruggeven aan de verhuurder?

 

Goede afspraken maken goede vrienden

Verhuurder en huurder kunnen onderling beslissen wat er gebeurt met uitgevoerde werken, aangebrachte constructies en aanplantingen. Ze kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de wijzigingen na de huurovereenkomst verwijderd moeten worden. Als de wijzigingen toegelaten waren in het kader van de huurovereenkomst, dan worden ze eigendom van de verhuurder.

 

Wat als verhuurder en huurder geen akkoord bereiken?

Wat er dan met de aanpassingenswerken moet gebeuren, is afhankelijk van de aard ervan:

  • Bij niet-verwijderbare werken (zoals een pleisterlaag of vaste vloerbekleding) beslist de rechter wat met de werken moet gebeuren.
  • Verwijderbare werken mogen door de huurder verwijderd worden, op voorwaarde dat hij het gehuurde pand in zijn oorspronkelijke staat herstelt.

 

Wat als het gehuurde pand in slechte staat teruggegeven wordt?

Dan heeft de verhuurder twee opties:

  • De verhuurder kan eisen dat de werken, constructies of aanplantingen verwijderd worden. De huurder moet het pand dan in de oorspronkelijke staat herstellen. Dit noemen we een uitvoering in natura. Tegelijk kan de verhuurder een schadevergoeding vragen aan de huurder, omdat het goed tijdens de herstellingswerken niet verhuurd kan worden aan een andere huurder.
  • De verhuurder kan ook beslissen de werken te behouden en de huurder vragen om – in plaats van de herstelling – een schadevergoeding te betalen. Die geldt dan zowel voor de beschadiging van het pand als voor de kosten die de verhuurder zal maken om het pand zelf te (laten) herstellen.

Als de verhuurder of huurder geen akkoord bereiken,dan moet een vrederechter de knoop doorhakken.

Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

Vermijd huurconflicten door een duidelijk en waterdicht huurcontract te gebruiken. Immoweb Docs biedt je een modelovereenkomst aan: opgesteld door gespecialiseerde advocaten, conform alle gewestelijke bepalingen en helemaal gratis.

Wat je ook kan interesseren: