Welke gewestelijke regels zijn er voor een plaatsbeschrijving?

Un jeune couple vérifie si son état des lieux est conforme aux dispositions légales.

Texte : Sadri Ellouze et Eléonore t’Serstevens, Avocats chez CEW & Partners

Een plaatsbeschrijving is een verplicht document dat aan elke huurovereenkomst toegevoegd moet worden. Een plaatsbeschrijving moet aan een aantal regels voldoen, maar wist je ook dat er per gewest andere bepalingen gelden voor dit document? We geven je graag wat meer uitleg.

 

Verschillen tussen de gewesten

Vlaanderen, Brussel en Wallonië leggen elk specifieke accenten in de wetgeving rond plaatsbeschrijvingen.

 • Het Vlaamse Gewest
  Alle Vlaamse bepalingen rond plaatsbeschrijvingen werden samengevat in het Woninghuurdecreet, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is. Je kan alle regels van dit decreet nalezen op www.woninghuur.vlaanderen.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt dat de procedure voor plaatsbeschrijvingen ook van toepassing is bij onderverhuring. Verder moet de plaatsbeschrijving, in het geval dat de woning van individuele meters voorzien is, de meterstand voor het waterverbruik vermelden, samen met de meternummers en de EAN-code of een andere identificatiecode voor de water-, gas- en elektriciteitsmeters.
 • Het Waalse Gewest
  Het Waalse Gewest legt in haar decreet specifiek vast welke elementen een plaatsbeschrijving bij het betrekken en bij het verlaten van het pand, moet bevatten.
Bij de start van de huurovereenkomst Bij het beëindigen van de huurovereenkomst
 • De datum van de plaatsbeschrijving
 • De identiteit en hoedanigheid van de personen die de plaatsbeschrijving opmaken
 • De persoonlijke gegevens van de partijen, adres van het pand, begindatum van de huur
 • Een kort overzicht van de staat van het pand, de materialen en de uitrustingen, samen met de algemene staat van onderhoud en netheid van de kamers
 • Een omschrijving van de zichtbare staat, van de eventuele schade en de staat van netheid van elke kamer
 • De staat en zichtbare werking van de aanwezige uitrustingen
 • De lijst van de documenten
 • Eventuele opmerkingen over het onderhoud van de uitrustingen met de uitvoeringsdatum
 • De opname de indexcijfers van de meters en van de tonnage van de tanks
 • De consignatie van de sleutels, afstandsbedieningen, badges, chips en andere voorzieningen die de huurder ontvangen heeft
 • Het bestaan en de ligging van rookmelders
 • De ondertekening voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd” van de aanwezige partijen of hun gemachtigde
 • De ondertekening van de auteurs belast met de vaststellingen
 • De datum van de plaatsbeschrijving
 • De identiteit en hoedanigheid van de personen die de plaatsbeschrijving opmaken
 • De aanwijzing van het pand dat het voorwerp uitmaakt van de plaatsbeschrijving
 • De verwijzingen naar de datum van de huurovereenkomst, de datum van de ingaande plaatsbeschrijving, de bewoningsduur en elk aanhangsel van de huurovereenkomst
 • Eventueel, al dan niet toewijzing van vastgestelde schade aan de huurder
 • De opname van de indexcijfers van de meters en van de tonnage van de tanks
 • De consignatie van de sleutels, afstandsbedieningen, badges, chips en andere voorzieningen die de huurder ontvangen heeft
 • De eventuele opmerkingen betreffende de elementen of documenten die moeten worden overgemaakt
 • De plaats en datum van ondertekening
 • De handtekeningen voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd” van de aanwezige partijen of hun gemachtigde
 • De handtekening(en) van de auteur(s) van de vaststellingen

Overeenkomsten tussen de gewesten

Er zijn ook bepalingen die in elk gewestelijk huurdecreet vermeld worden. Zo zeggen de drie gewesten dat elke partij het recht heeft om de tegensprekelijke opmaak van een uitgaande plaatsbeschrijving met gedeelde kosten te eisen. Bovendien stellen ze ook dat, als er geen overeenkomst gevonden wordt, zowel de verhuurder als de huurder de bevoegde rechtbank kunnen aanspreken om een deskundige aan te stellen. Deze expert wordt gevraagd een plaatsbeschrijving te maken voor de sleutels worden overhandigd.


Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

Wist je dat je gratis gebruik kunt maken van de plaatsbeschrijvingen en huurcontracten van Immoweb Docs? Onze contracten werden door gespecialiseerde advocaten opgesteld en houden rekening met alle gewestelijke regels.

Wat je ook kan interesseren: