De plaatsbeschrijving bij uittrede

Bij de teruggave van het gehuurde goed kunnen de partijen best voor gezamenlijke rekening (of in onderlinge overeenstemming) een plaatsbeschrijving bij vertrek opstellen. Op deze manier hebben ze een bewijs van de staat van het gehuurde goed op het moment van de teruggave.

De plaatsbeschrijving bij vertrek zal enkel geldig zijn wanneer ze in tegenspraak werd opgemaakt.

De partijen kunnen een deskundige aanstellen om de huurschade en het bedrag van de herstelwerken vast te leggen.

Samengevat moeten de partijen op het einde van de huurovereenkomst een akkoord vinden over:

  • - de vaststelling van de schade;
  • - de verantwoordelijkheid van elke partij in die schade;
  • - de kostprijs van de herstelwerken; 
  • - de verdeling van de uitgaven.

Bij gebrek aan akkoord wordt het probleem door de bevoegde rechter beslecht.