De optionele indexering van de huurprijs

Staat de indexering niet in de huurovereenkomst? In dat geval wordt de aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte jaarlijks berekend (op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst).

Opgelet: de indexering van de huurprijs wordt pas van kracht nadat de verhuurder deze schriftelijk heeft gevraagd aan de huurder. Dit verzoek tot indexering heeft terugwerkende kracht tot drie maanden voorafgaand aan het verzoek.

Het is ook mogelijk om de indexering uit te sluiten indien beide partijen instemmen (een dergelijke clausule kan gerechtvaardigd zijn om redenen eigen aan de partijen). Maar in de meeste gevallen is de indexering de regel, of toch voor de huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats.

In principe wordt de huurprijs jaarlijks aangepast krachtens de toepasselijke wetgeving, maar de partijen kunnen voorzien in een lagere indexeringsfrequentie.  

De indexering van de huurprijs wordt met de volgende formule berekend:

basishuurprijs X nieuwe indexcijfer
basisindex