De opmaak van een huurcontract

Voor elke huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats dient een schriftelijk huurcontract opgemaakt te worden. Die verplichting is het logisch gevolg van de verplichting om de huurovereenkomst te registreren. Met een geschreven document kunnen problemen bij latere geschillen tussen de partijen bovendien gemakkelijk worden vermeden.

De schriftelijke huurovereenkomst moet onder meer de volgende punten bevatten:

  • * De identiteit van alle contracterende partijen
  • * De begindatum van de huurovereenkomst
  • * De beschrijving van alle ruimtes van het gehuurde goed
  • * Het huurbedrag
  • * Het resultaat van het EPB-certificaat (dat moet worden opgesteld voor aanvang van de huur)
  • * In bepaalde gevallen stedenbouwkundige informatie over het verhuurde goed

De huurovereenkomst dient te worden aangevuld met bijlagen.