Wat je moet weten over de huurwaarborg

Un jeune couple contrôle les documents en vue de récupérer sa garantie locative.

Tekst door: Sadri Ellouze en Sandra Broché, Advocaten CEW & Partners

Een huurovereenkomst is pas compleet met de bepaling van een huurwaarborg. Waarom is zo’n huurwaarborg nodig? Hoe wordt de hoogte van dit bedrag bepaald? En met welke andere elementen moeten de verhuurder en huurder rekening houden? Wij beantwoorden enkele veelgestelde vragen.

Ondanks het feit dat het geen wettelijke verplichting is, zullen zowat alle verhuurders hun huurders om een huurwaarborg vragen. Die waarborg beschermt hen namelijk tegen huurders die hun verplichtingen niet nakomen.  

 

Hoeveel mag de huurwaarborg bedragen?

De huurwaarborg mag maximaal drie maanden huur bedragen. Bij de berekening van de huurwaarborg mag je als verhuurder enkel rekening houden met het basishuurbedrag. Je mag kosten en lasten niet meerekenen, ook niet als forfaitaire som. 

 

Wie houdt de huurwaarborg bij?

Het bedrag van de huurwaarborg moet op een geblokkeerde rekening geplaatst worden. Als dit gebeurt op een rekening van de huurder, dan kan hij de intresten op deze rekening verder opbouwen.

 

Kan de verhuurder dit bedrag opeisen?

Ja, maar enkel als de huurder zijn huurverplichtingen niet of slechts gedeeltelijk naleeft. Heeft de huurder nog niet alle huur betaalt of stelt de verhuurder (op basis van de plaatsbeschrijving) schade aan zijn woning vast op het einde van de huurovereenkomst, dan kan hij met de huurder overeenkomen om een bedrag van de huurwaarborg af te houden. 

 

Hoe wordt een huurwaarborg vrijgegeven?

Het vrijgeven van een huurwaarborg (en dus ook van de geblokkeerde rekening) kan enkel via een schriftelijk akkoord tussen verhuurder en huurder of via een vonnis in de rechtbank. 

Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

Een huurovereenkomst is pas compleet met de bepaling van een huurwaarborg. Met een huurcontract van Immoweb Docs ben je zeker dat je aan alle gewestelijke regels voldoet.

Wat je ook kan interesseren: