De huurprijs

De huurprijs is een essentieel onderdeel van de huurovereenkomst dat de twee partijen in overleg vastleggen. De huurovereenkomst is trouwens nietig indien de verhuurder en de huurder geen huurprijs zijn overeengekomen. De huurprijs wordt bepaald aan de hand van objectieve gegevens om de normale rentabiliteit van het verhuurde goed te vrijwaren.