De indexering van de huurprijs: dit moet je weten

Tekst door: Sadri Ellouze, Advocaat CEW & Partners

De huurprijs is een essentieel onderdeel van een huurovereenkomst. De prijs wordt jaarlijks aangepast aan de levensduurte. Voor die indexering bestaan specifieke spelregels. Tijd voor een korte update.

Bij aanvang van een huurovereenkomst spreken verhuurder en huurder een huurprijs af. Een huurcontract is zelfs nietig als er geen huurprijs in opgenomen is. In principe kan die huurprijs niet aangepast worden tijdens de duur van de huurovereenkomst. Toch is er een uitzondering voorzien: de indexering. Dat betekent dat het bedrag jaarlijks wordt aangepast aan de levensduurte.

 

Met welke frequentie gebeurt de indexering?

De huurprijs wordt in principe jaarlijks aangepast, volgens de wettelijke spelregels. Toch kunnen de verhuurder en huurder overeenkomen om de indexering bijvoorbeeld slechts twee- of driejaarlijks te laten plaatsvinden.

 

Wanneer gebeurt de indexering precies?

Een herberekening van de huurprijs gebeurt op de ‘verjaardag’ van de huurovereenkomst. Let wel: de indexering is pas van toepassing nadat de verhuurder ze schriftelijk heeft aangevraagd aan de huurder.

 

Is de indexering van de huurprijs verplicht?

Nee, de huurprijs indexeren is niet verplicht. Verhuurder en huurder kunnen overeenkomen om geen indexering in het huurcontract op te nemen. Toch blijft indexeren de regel, zeker voor huurovereenkomsten voor panden die als hoofdverblijfplaats dienen.

 

Hoe bereken je de indexering?

De berekening van de geïndexeerde huurprijs gebeurt via de volgende formule: (Basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / basisindex.

Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

De indexering van de huurprijs is een cruciaal onderdeel van de huurovereenkomst. Wil je niets over het hoofd zien, vertrouw dan op Immoweb Docs. In onze modelhuurcontracten is de indexering van de huurprijs namelijk automatisch opgenomen.

Wat je ook kan interesseren: