Verjaringstermijnen van rechtsvorderingen

Het is interessant om de volgende verjaringstermijnen van rechtsvorderingen te kennen:

  • - 5 jaar voor huurachterstanden, schulden voor watervoorziening, schulden met betrekking tot de gemeenschappelijke lasten bij mede-eigendom van een gebouw; 
  • - 1 jaar voor de vordering van de verhuurder tot betaling van het bedrag dat voortvloeit uit de aanpassing van de huur aan de levensduurte;
  • - 1 jaar voor de vordering van de huurder tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen.