Verlaten van het gehuurde goed op het einde van de huurovereenkomst

Indien de huurder het gehuurde goed niet op de afgesproken datum teruggeeft aan de verhuurder, kan hij niet uit het goed worden gezet (zelfs niet wanneer de huurovereenkomst in een uitdrukkelijke clausule voorziet). Hij moet de vrederechter immers de toelating vragen om de huurder (die het goed zonder huurtitel of recht bewoont) uit het goed te zetten. Hij kan daarentegen wel een schadevergoeding vragen als compensatie voor het genotsverlies en voor het verlies van een opportuniteit om het goed tegen aantrekkelijke voorwaarden opnieuw te verhuren.