De onderhoudsverplichting

De huurder moet het gehuurde goed onderhouden en schoonmaken.

Hij moet ook de herstellingen ten laste van de huurder (laten) uitvoeren, namelijk kleine onderhoudsherstellingen.

Deze herstellingen worden gerechtvaardigd door het feit dat de wet veronderstelt dat hun noodzaak voortvloeit uit het gebruik door de huurder.

Een onroerend goed als een goede huisvader beheren, betekent dus het goed onderhouden en schade vermijden, zowel opzettelijk als door nalatigheid of onvoorzichtigheid.

De huurder is bijgevolg aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van zijn eigen handelen of veroorzaakt wordt door personen die hij bij zich thuis ontvangt of die hij tijdelijk of permanent de toestemming geeft om het onroerend goed te gebruiken.