Meldingsplicht aan de verhuurder

De huurder moet de verhuurder inlichten over beschadigingen aan het verhuurde goed. Indien hij dat niet doet, kan hij later geen schadevergoeding vragen.

Door de verhuurder niet in te lichten, verzaakt de huurder aan zijn verplichting om het goed als goede huisvader te gebruiken. Met het gevolg dat hij verplicht kan worden om de verhuurder te vergoeden.