Algemene verplichtingen van de huurder

De algemene verplichtingen van de huurder zijn:

  • - de huurwoning met voldoende huisraad uitrusten, zoals bepaald in artikel 1752 B.W.
  • - de huurprijs betalen volgens de bepalingen die in overeenstemming met artikel 1728, 2° en volgende B.W. zijn overeengekomen.  
  • - het gehuurde goed als goede huisvader gebruiken en conform de in de huurovereenkomst vermelde bestemming;
  • - het gehuurde goed na afloop van de huurovereenkomst teruggeven conform artikel 1730 en volgende B.W. 
  • - de aansprakelijkheid te dragen voor brand. Deze verplichting vloeit voort uit de verplichting om de zaak terug te geven overeenkomstig artikel 1733 B.W.