Wat als je als huurder je huur niet of te laat betaalt?

Jong koppel controleert hun rekeningen en rekent uit of ze de huur kunnen betalen

Tekst door: Sadri Ellouze en Sandra Broché, Advocaten CEW & Partners

Het niet of te laat betalen van huur kan je als huurder duur te staan komen. Je verhuurder beschikt over heel wat (juridische) middelen om achterstallige huur op te eisen. We bekijken even aan welke maatregelen je je kan verwachten bij een betaalachterstand.

 

De ingebrekestelling

Als je een huurachterstand hebt, dan kan de verhuurder jou via een aangetekend schrijven een zogenaamde ingebrekestelling bezorgen. Dit geeft je als huurder de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn (meestal 15 dagen) achterstallig huurgeld te betalen, eventueel aangevuld met boetes die in de huurovereenkomst vermeld worden.

 

Rechtszaak bij de territoriaal bevoegde vrederechter

Betaal je als huurder ook na dit aangetekend schrijven je huur niet, dan kan de verhuurder een rechtszaak opstarten bij de vrederechter. Je wordt via een notificatie van verzoekschrift of via een deurwaarder van de gerechtelijke procedure op de hoogte gebracht.

 

Het verloop van de rechtszaak

Bij een gerechtelijke procedure wordt een zitting bij de vrederechter vastgelegd. Zowel huurder als verhuurder worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Tijdens de zitting zal de vrederechter luisteren naar de argumenten van beide partijen. Op basis van die argumenten zal, in principe, de vrederechter de zaak in beraad nemen en een uitspraak doen binnen de wettelijke termijn van één maand.

Een andere mogelijkheid is dat hij de partijen uitnodigt om een rechtsgeding voor te bereiden. Als dat gebeurt, wordt ook een zittingsdatum voor de pleidooien vastgelegd.

 

Wat na het vonnis?

In zijn vonnis kan de vrederechter bijkomende voorwaarden en termijnen opleggen aan de huurder. Het kan ook drastischer: de huuroveeenkomst kan ontbonden worden en de huurder kan binnen 30 dagen uit het gebouw gezet worden.

 

En de (gerechts)kosten?

Een extra argument om tijdig je huur te betalen, is het feit dat je als huurder, in het geval van verlies van de procedure, de kosten moet betalen voor de gerechtelijke procedure, de advocaat, de gerechtsdeurwaarder … Die kosten kunnen hoog oplopen. Een verwittigd huurder is er dus twee waard!

Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

Een goede relatie met je verhuurder begint bij het huurcontract. Wil je zeker zijn dat je je huurcontract in alle vertrouwen kunt ondertekenen? Gebruik de modelhuurcontracten van Immoweb Docs.

Wat je ook kan interesseren: