Homestamp: een innovatieve tool voor betere plaatsbeschrijvingen

Jonge vrouw in een loft bekijkt op haar smartphone foto's van de plaatsbeschrijving

Tekst door: Sadri Ellouze, Advocaat CEW & Partners

De applicatie Homestamp is een nieuwe digitale tool waarmee je plaatsbeschrijvingen kan maken met foto- en videobestanden die door een ‘blockchain’-mechanisme gevalideerd worden. Dé ideale manier om twijfels rond huurschade te vermijden.

Met Homestamp kan de gebruiker de precieze datum en uur van een foto of video valideren: beelden of filmpjes van een verhuurd pand krijgen een datum- en tijdsstempel, zonder de mogelijkheid om ze achteraf te manipuleren. Het is duidelijk dat deze tool veel meer zekerheid kan brengen in de contractuele relatie tussen verhuurder en huurder (als ze dat willen). Let wel: de applicatie vervangt niet de ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving die de partijen of een vastgoedexpert op tegenspraak opmaken.

 

De plaatsbeschrijving van een huurwoning

Een ingaande plaatsbeschrijving is een document dat – na een grondig en objectief onderzoek – een gedetailleerde beschrijving geeft van de staat waarin een huurwoning en de inrichting ervan zich bevinden op het ogenblik dat de huurder er komt wonen. Een uitgaande plaatsbeschrijving geeft de staat van het gebouw weer bij het vertrek van de huurder.

Met een correcte plaatsbeschrijving kunnen betwistingen over de staat van het huurpand vermeden worden. Dit is namelijk hét bewijs van de staat, zowel op het ogenblik van de aanvang van de huurovereenkomst, als bij de teruggave van de woning. Door de ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving te vergelijken, kan er vastgesteld worden of de aansprakelijkheid van de schade bij de huurder of de verhuurder ligt.

Deze formaliteit is wettelijk verplicht bij elke huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats, zowel in het Vlaamse, het Waalse Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Homestamp interessant voor plaatsbeschrijvingen

De app Homestamp biedt in het kader van een plaatsbeschrijving enkele interessante voordelen:

 • Zekerheid
  Het gebruik van gevalideerde foto’s als bijlage bij een ingaande en/of uitgaande plaatsbeschrijving kan snel onmisbaar worden op de Belgische huurmarkt. De tool geeft met zekerheid, zonder de mogelijkheid tot manipulatie, de exacte datum en het exacte uur waarop de foto’s en video’s gemaakt zijn.
 • Respect voor wettelijke bepalingen
  Bovendien kan het toevoegen van foto’s met Homestamp als bijlage bij een schriftelijke ingaande of uitgaande plaatsbeschrijving helpen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven. Die eisen dat een plaatsbeschrijving aan de volgende criteria voldoet:
  • De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn.
  • Ze moet op tegenspraak worden opgesteld: de verhuurder en de huurder moeten zich dus beiden akkoord verklaren over de inhoud.
  • Ze moet gedateerd en ondertekend worden en opgemaakt zijn in evenveel exemplaren als er partijen zijn bij het contract, plus een exemplaar voor de registratie.
  • Ze moet geregistreerd worden.
  • Ze moet bij de huurovereenkomst gevoegd worden.
  • Ze moet voor gezamenlijke rekening worden opgesteld.
  • Ze moet opgemaakt worden ofwel tijdens de periode dat de ruimtes nog onbewoond zijn, ofwel uiterlijk tijdens de eerste maand van bewoning.
 • Vergelijking
  De foto’s en video’s die gemaakt zijn bij aanvang van de huur kunnen vergeleken worden met de beelden die bij afloop van de huur genomen worden. Op die manier kan men nagaan of de huurder al dan niet schade veroorzaakt heeft waarvoor hij aansprakelijk is (behalve als de schade het gevolg is van de ouderdom van het gebouw, van overmacht of van een normaal gebruik van

  Zo kan Homestamp uiterst handig zijn om vlot en snel het verbruik van een brandstoftank of meterstanden op te nemen, net als het nummer van meters, de EAN-codes of elke andere identificatiecode van meters voor water, gas en elektriciteit op het ogenblik dat de foto’s genomen worden. De tool is ook handig voor de identificatie van sleutels, afstandsbedieningen, badges, chips en andere voorzieningen die de huurder ontvangt en bij het einde van de huurovereenkomst moet teruggeven.

 

In onderling overleg

Beide partijen in een huurovereenkomst moeten samen beslissen of zij willen dat deze tool deel uitmaakt van hun contractuele relatie. Dit doen ze door te aanvaarden dat het attest dat wordt aangemaakt door de applicatie een bijlage vormt bij hun ingaande en/of uitgaande plaatsbeschrijving van het huurpand. Rekening houdend met de voordelen van de applicatie, zou het jammer zijn om ze niet uit te testen als middel om eventuele betwistingen te vermijden.

Een waterdichte plaatsbeschrijving met Homestamp

Het is van essentieel belang een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken bij elke huurovereenkomst. Met Homestamp neem je geen enkel risico: de foto’s en video’s nemen alle twijfels rond eventuele huurschade weg.

Wat je ook kan interesseren: