Wat houdt het bezoekrecht van de verhuurder precies in?

Jonge huisbazin staat aan de voordeur van een rijwoning en belt aan

Van zodra zijn woning verhuurd is, moet de verhuurder de privacy van zijn huurder(s) respecteren. Concreet: hij mag de woning niet meer betreden zonder de toestemming van de huurder(s). Hij heeft wel nog bezoekrecht. Laten we dat bezoekrecht even onder de loep nemen.

Het bezoekrecht houdt in dat de verhuurder het recht heeft om zijn verhuurde pand te betreden om de staat ervan te controleren en na te gaan of de huurder zijn verplichtingen naleeft

 

Het bezoekrecht: de spelregels op een rijtje

Het bezoekrecht kan echter geen voorwendsel zijn voor te frequente of ongepaste bezoeken. Integendeel, de verhuurder moet rekening houden met enkele spelregels.

  • Afspraak nodig
    De verhuurder moet een afspraak maken met de huurder. Hij mag niet zomaar onaangekondigd langsgaan of de afwezigheid van de huurder gebruiken om het pand te inspecteren.
  • Geen ‘huiszoeking’
    De verhuurder mag nagaan of de huurder het pand als een ‘goede huisvader’ beheert. Dat is evenwel geen recht tot ‘huiszoeking’. De verhuurder moet de privacy van de huurder respecteren.
  • In beperkte mate
    De verhuurder mag zijn bezoekrecht uitoefenen, maar moet het aantal bezoeken beperken. Meestal beperkt het bezoekrecht zich tot enkele keren per jaar.

 

Het belang van de huurovereenkomst

De details van het bezoekrecht worden het best in de huurovereenkomst opgenomen. Enerzijds geeft het de verhuurder de zekerheid dat hij zijn bezoekrecht kan uitoefenen, anderzijds weet de huurder dat zijn deur niet platgelopen zal worden door de verhuurder. Verloopt het bezoekrecht niet volgens de afspraken, dan kan de verhuurder of huurder ook makkelijker naar de vrederechter stappen

 

Wat met bezichtigingen door kandidaat-kopers of -huurders?

Bezichtigingen vormen een uitzondering op het bezoekrecht. Als de verhuurder zijn pand wil verkopen of een nieuwe huurder moet vinden, dan moeten kandidaat-kopers of -huurders de kans krijgen om het pand te bezichtigen. Ook de details van de bezichtingen – aantal per week, tijdstip, enz. – worden best in het huurcontract opgenomen.

Een waterdicht huurcontract met Immoweb Docs

Om discussies te vermijden, worden de details van het bezoekrecht best in een clausule in het huurcontract opgenomen. Bij de modelhuurcontracten van Immoweb Docs kan je zo’n clausule makkelijk toevoegen.

Wat je ook kan interesseren: