Een onroerend goed verhuren dat in orde is

De verhuurder moet een goed te huur aanbieden dat beantwoordt aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Het goed moet ook aan minimale criteria inzake kwaliteit en bewoonbaarheid beantwoorden.

Voorts moet de verhuurder een EPB-certificaat laten opstellen vóór de verhuring. (Energieprestatie van gebouwen). Dit certificaat geeft de huurder zicht heeft op de energieprestaties van het gebouw dat hij wil huren en kan die vergelijken met deze van andere gebouwen.