Bezoekrecht van de verhuurder

De verhuurder heeft het recht om het goed te betreden om de staat ervan te controleren. Maar ook om zich ervan te vergewissen dat de huurder zijn verplichtingen naleeft. Dit kan echter geen voorwendsel zijn om het genot van de huurder te verstoren door te frequente of ongepaste bezoeken.

De verhuurder mag het goed ook betreden en laten bezoeken door toekomstige huurders of kopers.

De uitoefening van dit recht wordt vaak geregeld in de huurovereenkomst, zo niet gelden de gebruiken ter zake.